Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kkurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kkurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

top

Odborná spôsobilosť - ľudské telo + voda - hygienické minimum

Kurz pre verejnosť

Termíny konania

14.6.2016 (od 8.30 h do 13.30 h)

Cena

Cena bez DPH
50 €
Cena s 20% DPH
60 € s DPH
Poznámka k cene
+ 30 € a 20 € formou eKolku

Obsah kurzu

Cieľ kurzu

V zmysle § 22, ods. 4 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa odborná spôsobilosť preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

Cieľová skupina

Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a pri obsluhe vodovodných zariadení a v úpravniach vody.

  1. napr. kaderníctva, pedikúry, manikúry, masážne salóny, kozmetické salóny, modelovanie a nalepovanie nechtov, nastreľovanie náušníc, piercing, solária, tetovacie štúdia, sauny, a pod.
  2. pracovníci narábajúci s vodovodnými zariadeniami, bazénmi, wellness a úpravňami vody.

Obsahová náplň

  • Legislatívne požiadavky na úseku ochrany zdravia ľudí v súvislosti so zariadeniami starostlivosti o ľudské telo a pri obsluhe vodovodných zariadení a v úpravniach vody : Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality na vody určenej na ľudskú spotrebu,
  • všeobecná epidemiológia, nákazy prenášané na úseku služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo, zdravotné riziká z vody, epidemiológia infekcií prenášaných vodou,
  • sanitácia a dezinfekcia, dekontaminácia,
  • špeciálne požiadavky podľa odboru a špecializácie,
  • diskusia, záverečný písomný test, ústna skúška.

Kategória

Doplňujúce informácie

Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie vydané RÚVZ Poprad
Odborný garant Odborní lektori RÚVZ Poprad

Rýchle odkazy

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.aveducation.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt na organizátora
PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
mobil: 0902 930 234
e-mail: kurzy.pp@avtatry.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad, Slovensko Poprad

Zobraziť ďalšie kurzy

Detail organizátora

Organizátor

Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad

Sídlo Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: -
E-mail: kurzy.pp@avtatry.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

vzdelávanie dospelých, rekvalifikačné kurzy, jazykové vzdelávanie, Európske jazykové certifikáty, odborné semináre, manažérske a občianske vzdelávanie, tréningy rozvoja osobnosti, Európsky počítačový pas

Poradenstvo

  • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Zoznam pobočiek

Názov mesto tel E-mail
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 0902 930 237 kurzylm@avtatry.sk
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Dolný Kubín Dolný Kubín 0905 452 234 kurzy.dk@avtatry.sk
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Humenné Humenné - kurzy.he@avtatry.sk
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Poprad Poprad 0902 930 234 kurzy.pp@avtatry.sk
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., pracovisko Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 0902 930 237, 00948 499 777 kurzylm@avtatry.sk
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Dolný Kubín Dolný Kubín - kurzy.dk@avtatry.sk
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Humenné Humenné 0902 930 237 kurzy.he@avtatry.sk
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad Poprad - kurzy.pp@avtatry.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "kurzy.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Odborná spôsobilosť - ľudské telo + voda - hygienické minimum", ktorá sa zobrazí na linke:
http://kkurzy.education.sk/d-79156/odborna-sposobilost-ludske-telo-voda-hygienicke-minimum-kurz-poprad

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke kurzy.education.sk som našiel Odborná spôsobilosť - ľudské telo + voda - hygienické minimum "http://kkurzy.education.sk/d-79156/odborna-sposobilost-ludske-telo-voda-hygienicke-minimum-kurz-poprad". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na kurz Kontaktovať organizátora